Taksi Tampere logo

Tietosuojaseloste

Tampereen Aluetaksi Oy:n tietosuojaseloste asiakkaille

Meille asiakkaiden luottamus on kunnia-asia ja kunnioitamme asiakkaiden yksityisyyttä hänen käyttäessään taksipalveluitamme. Olemme sitoutuneet suojaamaan asiakastietosi lakien ja asetusten edellyttämällä tavalla ja olemme varmentaneet jokaisessa vaiheessa tilausprosessiamme tietojen tallentamiseen ja käyttämiseen liittyvät tarpeet.

Tässä tietosuojaselosteessa esitellään henkilötietojen käsittelyyn liittyvät prosessit ja tarpeet, sekä tiedot, joita tallennamme järjestelmäämme asiakkaistamme.

1 Tausta

Tampereen Aluetaksi Oy, 0829622-1, toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään sinua koskevia henkilötietoja Tampereen Aluetaksi Oy:n tarjoamissa taksivälityspalveluissa. Tampereen Aluetaksi Oy tarjoaa palveluita ”Taksi Tampere” -brändillä.

Tässä tietosuojaselosteessa olemme kuvanneet, miten keräämme, käsittelemme ja jaamme henkilötietojasi. Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikki tietoja, joilla sinut voidaan tunnistaa.

Yrityksemme on sitoutunut noudattamaan kaikessa toiminnassaan korkeaa tietosuojan tasoa, ja yhtiön palveluksessa oleville henkilöille järjestetään säännöllisesti tietosuojakoulutusta. Tietosuojan toteutumisesta ja tietosuojan prosesseista yhtiössä vastaa erikseen nimetty tietosuojavastaava.

2 Henkilötietojen kerääminen

Keräämme asiakkaiden henkilötietoja seuraavilla tavoilla:

 • Asiakkaalta itseltään tilanteissa, joissa olet suorassa vuorovaikutuksessa Tampereen Aluetaksi Oy:n kanssa. Näitä ovat mm. tilauksen tekovaihe, asiakastyytyväisyyskyselyihin vastaaminen tai asiakaspalautteen jättäminen.
 • Automaattisesti silloin, kun taksijärjestelmä tallentaa taksimatkan päätepisteen tilaustietoon, puhelinkeskustelujen tallentuessa kuljettajan tai keskuksen kanssa tilaustietoon.
 • Kolmansilta osapuolilta silloin, kun teet taksitilauksen palveluntarjoajalta, joka käyttää matkojen välittämiseen Tampereen Aluetaksia yhteistyökumppanina.

3 Miksi keräämme ja käsittelemme henkilötietoja

Tarvitsemme henkilötietojasi voidaksemme tarjota sinulle kuljetuspalveluitamme. Henkilötietosi ovat tärkeitä, jotta voimme välittää taksin juuri sinulle haluamaasi osoitteeseen, markkinointi- ja viestintätarkoituksissa sekä turvallisuuteen ja ajotapahtumien mahdolliseen jälkiselvittelyyn liittyvissä tilanteissa.

Olemme listanneet alla tarkemmin tarkoitukset, joita varten käsittelemme henkilötietojasi.

4 Taksin tilaamiseen liittyvä henkilötietojen käsittely

Taksin tilaaminen ja kyydin välittäminen taksille
Käsittelemme henkilötietojasi vastaanottaessamme taksitilauksesi sekä muutoin taksikyytisi toteuttamisen yhteydessä. Tällaiseen henkilötietojen käsittelyyn sisältyy tilauksen vastaanottaminen, tilauksesi jakaminen ajossa olevalle kuljettajalle, taksiauton sijaintitietojen yhdistäminen tilaukseesi sekä ajotapahtuman loppumiseen ja matkan hintaan liittyvän tiedon siirtyminen kuljettajalta.

Taksin tilaamisessa ja taksimatkalta keräämme asiakkaastamme ja taksimatkasta seuraavat tiedot:

 • Puhelinnumero
 • Nouto-osoite
 • Kohdeosoite
 • Nimi
 • Ajoneuvon sijaintitiedot ajotarjouksesta matkan päättymiseen
 • Ajotilauksen puhelutiedot tilauspuhelusta asiakkaan ja kuljettajan väliseen viestintään
 • Yksilöllinen reittitunniste, jolla matka voidaan todentaa järjestelmästä jälkikäteen
 • Hätätilanteessa mahdolliset audiovisuaaliset tallenteet ajoneuvosta

Kerättävät tiedot mahdollistavat asiakkaalle paremman taksin saatavuuden, varmistavat kuljettajan ja taksinkuljettajan saattamisen yhteen sekä tilaustapahtuman varmentamisen ja turvallisuuden varmentamisen. Taksivälitysjärjestelmä muodostaa taksitilaukselle yksilöllisen tunnisteen, jonka perusteella ajotapahtuma on löydettävissä järjestelmästämme.

Kuljettajalle ilmoitettavassa tiedossa välitämme tilauksessa ilmoittamasi nouto- ja kohdeosoitteen sekä nimesi. Kuljettajalla on mahdollisuus soittaa sinulle välityslaitteensa kautta, mikäli olet antanut luvan lisätä puhelinnumeron tilauksen tietoihin.

Mikäli haluat keskustella välityskeskuksen henkilökunnan kanssa, ohjautuu puhelu ensisijaisesti samalle henkilölle, jolta teit tilauksen.

Säilytämme asiakastietoja järjestelmässämme kahden vuoden ajan, jonka jälkeen poistamme ne välitysyhtiön omia sisäisiä prosesseja noudattaen. Kaikki puhelintallenteet poistuvat järjestelemästämme 12 kuukauden jälkeen automaattisesti.

Asiakastietojen käsitteleminen palautteissa
Käsittelemme henkilötietojasi, jos arvioit tai annat palautetta esimerkiksi tilaukseesi tai kuljettajan toimintaan liittyen internet-sivujemme palautelomakkeella tai sähköpostitse tai muita sähköisiä palautekanavia hyödyntäen. Käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme yhdistää palautteen tilaukseesi ja tarkastaa ajomatkan aikaisia tapahtumia. Tallennamme antamasi palautteesi tilaustiedon yhteyteen ja halutessasi otamme sinuun yhteyttä. Asiakaspalautteita käsittelevät Tampereen Aluetaksi Oy:n palveluksessa olevat Taksitarkastajat. Palautettasi tai henkilötietoja ei koskaan välitetä kuljettajalle. Mikäli kuljettajalta joudutaan pyytämään lisätietoja tai palautteesi johtaa jatkotoimiin kuten kuljettajan sanktiointiin, emme koskaan luovuta henkilötietojasi kuljettajalle.

5 asiakaspalvelun puhelut

Puhelut Tampereen Aluetaksi Oy:n vaihteeseen
Tallennamme myös taksiyhtiön vaihteeseen soitetut puhelut 12 kuukauden ajan mahdollisia reklamaatiotapauksia sekä yhtiömme asiakaspalvelun kehittämistä varten.

6 Myynti ja markkinointi

Mikäli osallistut arvontoihin virallisissa Taksi Tampereen sosiaalisen median kanavissamme tai verkkosivuillamme, voimme käyttää yhteystietojasi markkinointiviestinnän tekemiseen. Lisäksi yhteystietoja käytetään yhteydenottoon mahdollisessa arvonnan voittotilanteessa. Voittajien nimet voidaan ilmoittaa kanavissamme.

7 Turvallisuus

Jotta voimme taata niin sinulle kuin kuljettajillemme turvallisen taksimatkan, olemme varustaneet taksimme ääntä ja kuvaa tallentavilla laitteilla. Kuljettajalla on mahdollisuus aktivoida ajoneuvossa hätätila, jolloin taksikeskuksella on mahdollisuus seurata aktiivisesti ajoneuvon tapahtumia sekä kuunnella auton tapahtumia. Kuunteluyhteys autoon aktivoituu vain ja ainoastaan hätätilan yhteydessä, muulloin kuuntelumahdollisuutta ei ole, eikä taksimatkan aikaisia keskusteluja tallenneta minnekään. Hätätilanteen aikaiset nauhoitteet säilytetään 12 kuukauden ajan. Nauhoitteet luovutetaan ainoastaan poliisille rikosilmoitusnumeroa tai muuta virallista tietojenluovutuspyyntöä vastaan.

Hätätilanteessa taksikeskuksen tilannearvion perusteella paikalle voidaan hälyttää poliisin partio kiireelliselle tehtävälle. Myös lähettyvillä olevia muita taksiautoja voidaan kutsua paikalle tarkistamaan tilannetta.

Ajoneuvoissa voi olla myös videota tallentava laite, joka ottaa satunnaisesti ajotapahtumista kuvia sekä jatkuvasti hätätilanteissa. Kuvatiedostot luovutetaan ainoastaan poliisille rikosilmoitusnumeroa tai muuta virallista tietojenluovutuspyyntöä vastaan. Kuvat säilyvät 30 vuorokautta, jonka jälkeen ne pyyhkiytyvät järjestelmän muistista automaattisesti.

Liikenteenharjoittajalla on lain mukaan mahdollisuus pitää autossa myös omia kuvaa ja ääntä tallentavia laitteita. Näiden laitteiden osalta henkilötietojen rekisterinpitäjä on liikenteenharjoittaja itse, ja hän sitoutuu itse käsittelemään tietoja lain vaatimalla tavalla. Poliisille toimitetaan pyydettäessä myös ajomatkan tilaustiedot sekä tarvittaessa myös puhelutallenteet sekä muu järjestelmästä saatavissa oleva tieto. Poliisin tutkiessa mahdollista maksuliikennepetosta, välitysyhtiö voi pyytää maksuvälityspalveluntarjoajia etsimään järjestelmistään esimerkiksi korttinumeroon linkittyviä taksimatkoja sekä välittää näihin liittyvät tiedot poliisin käyttöön.

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös silloin, jos se on tarpeellista puolustautuaksemme oikeusvaateilta, esimerkiksi oikeudenkäyntien yhteydessä. Käsittelemämme henkilötiedot tässä yhteydessä muodostuvat tässä tietosuojaselosteessa yksilöidyistä henkilötietoryhmistä tai oikeusvaateen yhteydessä saamistamme lisätiedoista.

8 Automaattinen päätöksenteko

Käytämme henkilötietojasi automaattisen päätösten tekemiseksi välityspalvelussamme. Automaattinen päätöksen teko voi koskea:

 • Lähimmän ja sopivimman vapaana olevan tai vapautuvan taksin yhdistämistä toisiinsa.
 • Asiakastasosi tilatessasi taksia, mahdollisissa VIP-ohjelmissa tai muuten soittaessasi priorisoidusta linjasta (viranomaiset, hoitolaitokset, kumppaniasiakkaat yms).

Kumppanimme voivat tehdä mittauksia ja analysoida automaattisen päätöksenteon toimivuutta ja raportoida näistä meille. Kumppanit voivat hyödyntää tällöin automaattista päätöksentekoa.

Automaattisella päätöksenteolla, profilointi mukaan lukien, ei ole tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuja oikeusvaikutuksia eikä muutenkaan merkittäviä vaikutuksia kokemaasi taksin tilauspalveluun.

9 Henkilötietojen jakaminen

Tarvittaessa jaamme henkilötietojasi myös kolmansiin osapuolille. Jaamme kolmannet osapuolet palveluntarjoajiin ja ulkoisiin osapuoliin. Palveluntarjoajat ovat henkilötietojen käsittelijöitä, jotka käsittelevät Tampereen Aluetaksin henkilötietorekistereitä. Ulkoiset osapuolet ovat rekisterinpitäjiä itse ja käsittelevät henkilötietojasi omiin tarkoituksiinsa.

Palveluntarjoajat
Käytämme erilaisia palveluntarjoajia mahdollistaaksemme toimintamme ja voidaksemme toteuttaa tässä tietosuojaselosteessa määritetyt käsittelyn tarkoitukset. Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietojasi puolessamme ja vastaamme palveluntarjoajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Palveluntarjoajiamme ovat taksivälitysjärjestelmien toimittajat, maksupalveluntarjoajat, käyttämämme IT-ohjelmistotalot, asiakaspalautejärjestelmän toimittaja, puhelinjärjestelmätoimittaja, sosiaalisen median julkaisuista vastaava kumppani, taloushallintojärjestelmän toimittaja ja kirjanpitotoimisto.
Tampereen Aluetaksi Oy on näissä tilanteissa rekisterin pitäjä ja palveluntarjoajat rekisterin käyttäjiä.

Ulkoiset osapuolet:

 • Liikenteenharjoittajat
  Jaamme liikenteenharjoittajalle ja hänen kuljettajalleen henkilötietojasi taksipalvelun suorittamisen mahdollistamiseksi. Ilmoittamasi nimesi ja osoitteesi näkyvät aina tilauksen yhteydessä kuljettajalle.
 • Sosiaalisen median alustat
  Voimme jakaa henkilötietojasi sosiaalisen median alustatarjoajien kanssa, mikäli seuraat Tampereen Aluetaksia sosiaalisessa mediassa. Lisäksi voimme mahdollistaa henkilötietojesi käsittelyn sosiaalisen median palveluntarjoajien toimesta tehdessämme kohderyhmämainontaa näissä kanavissa.
 • Konsultit ja lakineuvonta ja muut asiantuntijat
  Voimme tarvittaessa jakaa tietoja myös asiantuntijoille kuten tilintarkastajille tai asianajotoimistoille, mikäli laki velvoittaa meitä siihen, tai jos joudumme varautumaan ja puolustautumaan meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.
 • Tuomioistuimet, vastapuolet yms.
  Voimme jakaa henkilötietojasi tuomioistuimille, vastapuolille yms., jos se on tarpeellista puolustautuessamme meitä vastaan mahdollisesti esitettäviin oikeusvaateisiin.
 • Lakia valvovat viranomaiset
  Tarvittaessa virallista tietopyyntöä tai rikosilmoitusnumeroa vastaan jaamme henkilötietojasi lakia valvoville viranomaisille, kuten Poliisi tai Tulli. Tämä on lakisääteinen velvollisuus.

10 Missä käsittelemme henkilötietojasi

Säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi aina Euroopan Unionissa / Euroopan talousalueella.

11 Sinun oikeutesi

Tietosuojalainsäädännön nojalla sinulla on oikeuksia henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Jos teet oikeuksiasi koskevan pyynnön, käsittelemme henkilötietojasi siinä laajuudessa kuin sen on tarpeellista oikeuksiesi täyttämiseksi. Tee pyyntö oikeuksiesi käyttämiseksi sähköpostitse osoitteen tietosuoja@taksitampere.fi kautta. Pidätämme oikeuden varata pyyntösi käsittelyyn 30 vuorokautta pyynnön vastaanottamisesta. Vastaanottaminen kuitataan sinulle aina lähettämällä vastaus pyyntösi vastaanottamisesta sähköpostiosoitteeseesi.

Sinulla on oikeus:

 • Saada pääsy henkilötietoihisi
  Sinulla on oikeus saada pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin, joita käsittelemme. Jaamme sinulle nämä tiedot, ellei siihen ole lainmukaista estettä tai jos tietojen jakaminen vaikuttaisi haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.
 • Päivittää henkilötietojasi
  Voit pyytää virheellisten tai puutteellisten henkilötietojen korjaamista tai täydentämistä.
 • Peruuttaa suostumuksesi
  Mikäli käsittelemme henkilötietojasi suostumukseesi perusten, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumus.
 • Vastustaa henkilötietojen käsittelyä
  Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuun perustuen käsiteltävien henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella. Tällöin lopetamme henkilötietojesi käyttämisen, kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, ellemme kykene osoittamaan, että oikeutettu etumme syrjäyttää tietosuojaan liittyvät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai mikäli henkilötietojesi käyttäminen on välttämätöntä oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Poistaa henkilötietosi
  Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Huomioithan, että emme voi poistaa henkilötietojasi, jos esimerkiksi laki velvoittaa meitä säilyttämään tietojasi tai jos tarvitsemme tietojasi oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • Rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä
  Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan. Henkilötietojesi käytön ollessa rajoitettua, voimme henkilötietojen säilyttämisen lisäksi käsitellä niitä ainoastaan suostumuksesi perusteella, oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai kolmannen osapuolen oikeuksien suojaamiseksi.

12 Tietosuojaselosteen voimassaolo ja päivittäminen

Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aina kun tietojen käsittelemisessä tapahtuu muutoksia tai joudumme käsittelemään henkilötietojasi uusia tarkoituksia varten.

Käytössä oleva tietosuojaseloste on aina nähtävillä Tampereen Aluetaksi Oy:n internetsivustolla.

Tämä tietosuojaseloste on astunut voimaan 25.01.2022.

13 Yhteydenotto

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, niin otathan meihin yhteyttä. Yhteystietomme löytyvät alta. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle Suomessa, jonka yhteystiedot löydät osoitteesta tietosuoja.fi.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Tampereen Aluetaksi Oy
Sammon Valtatie 7, 33530 Tampere
y-tunnus: 0829622-1

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Tietosuojavastaava, tietosuoja@taksitampere.fi