Taksi Tampere logo

För transportörer

Så här blir du vår avtalspartner

Tampereen Aluetaksi Oy – ett erfaret FPA-taxiförmedlingsbolag med moderna taxiförmedlingssystem som hjälper ditt företag att sköta FPA-transporterna framgångsrikt, lönsamt och effektivt.

Välkommen att bli vår avtalspart!

Tampereen Aluetaksi Oy har valts till en av tjänsteproducenterna för resor som ersätts av FPA i Birkalands samt Mellersta och Norra Österbottens landskap. Det rör sig om en helhetstjänst som omfattar beställning, sammankoppling och förmedling av taxiresor, ordnande och övervakning av transporttjänster, betalningstrafik samt rapportering.

Tjänsteproduktionen inleds den 1 januari 2022.

Ni, bästa transportörer, är en viktig del av att framgångsrikt producera tjänsten tillsammans med oss. Samarbetet genomförs genom tjänsteavtal med taxiföretagare. Våra avtalspartner är legitima transportföretag som uppfyller FPA:s krav. Du kan läsa om FPA:s krav och beskrivningen av hela tjänsten via den här länken (på finska).

Vi erbjuder de modernaste och tidsenligaste systemen för att genomföra såväl samhällets transporter som andra taxitransporter. ​För vår förmedling fungerar Mitax 300/400 och Semels mätare som är anpassade för FPA-förmedling.​ Appen för att förmedla beställningar fungerar i telefonen.​

Vi inleder den egentliga rekryteringen av transportföretag i oktober 2021. Vi kommer att uppdatera den här sidan med all information du behöver för att bli vår avtalspartner.

Transportörevenemang:

Du är välkommen att delta i våra transportörevenemang. Vi hoppas att du anmäler dig på förhand via länken nedan.

Vid evenemangen är det möjligt att underteckna ett transportavtal med oss. Avtalet undertecknas elektroniskt och efter att det undertecknats gör vi en granskning i enlighet med lagen om beställarens utredningsskyldighet via Vastuu Group. Tampereen Aluetaksi har förhandlat med Vastuu Group om en rabatt på 15 % av årsavgiften.

Vi har reserverat tid för öppna frågor på evenemangen och vi kommer att lägga upp de vanligaste frågorna med svar även på denna webbplats.

TIDTABELL:

  • Torsdag 28.10. Pudasjärvi, kl. 17.30–20.30, fjällhotell Iso-Syöte, Panoraamatila
  • Fredag 29.10. Ruka, kl. 18.00–21.00, Rukahovi

Anmälningar till transportörevenemang

Avtalspartnerskap:
Reima Pentikäinen

Ring upp 050 330 1162