Taksi Tampere logo

FPA-taxi
Södra Savolax

Hur beställer jag FPA-taxi i Södra Savolax?

Från början av 2022 beställningsnumret för FPA-taxi i Södra Savolax är 0800 306 600. Textmeddelandenumret för hörsel- och talskadade är 18148.

Södra Savolax: Enonkoski, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksamäki, Puumala, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava.

Södra Savolax avgiftsfritt FPA-taxinummer:

0800 306 600

 • Priset på samtalet 0 €
 • Du kan få ersättning för resor som beställs via numret.
 • Beställ taxin före kl.14.00 dagen före resan. Numret fungerar dygnet runt.
 • Textmedddelannumret för hörsel-och talskadade 18148.

Så här beställer du en FPA-taxi

1 Innan resan

Beställ taxi på numret 0800 306 600

 • Beställningssamtalet är avgiftsfritt.
 • Du kan endast få ersättning för FPA-taxi som beställts på numret, och du betalar en självrisk på högst 25 euro för resan.
 • Beställ taxin senast kl. 14 dagen före resan.
 • Beställ taxin på detta nummer även då du behöver taxi akut.
 • Du kan beställa alla tur- och returresor som du känner till under de kommande 2 veckorna på en gång.
 • Beställ returresan minst 1 timme före avgångstiden, om tidpunkten för returresan är känd.
 • Beställningssamtalen spelas in för att utveckla tjänstens kvalitet. Vid behov kan FPA också kontrollera uppgifterna i beställningen i efterhand. De uppgifter du uppger i samband med samtalet används inte för annat än att ordna resan och behandla reseersättningen vid FPA. Registeransvarig enligt personuppgiftslagen är FPA.

Meddela i samband med samtalet

 • Ditt namn och din personbeteckning
 • Beställer du resan på grund av ditt hälsotillstånd eller brist på trafikförhållanden
 • Adress där bilen hämtar dig
 • Destination (t.ex. sjukhus)
 • Klockslag när du ska vara framme på vårdenheten
 • Har du hjälpmedel eller följeslagare med dig
 • Telefonnummer där du kan nås

Du får information om bilens uppskattade ankomsttid

 • Om förändringar uppkommer i den taxiresa du har beställt ska du omedelbart meddela dem till beställningsnumret.
 • Ändringar ska meddelas senast 2 timmar innan den överenskomna avgångstiden.
 • Om du vill kan du få ett SMS-meddelande när bilen har godkänt resan.

2 Under resan

Visa föraren ditt FPA-kort eller identitetsbevis

3 Efter resan

Be om Intyg för reseersättning (SV 67)

 • Om du behöver taxin på grund av ditt hälsotillstånd, be om intyg för det från hälso- och sjukvården (Intyg för reseersättning, SV 67).
  • Spara intyget för engångsresa i 6 månader från resedagen. FPA kan begära det senare.
  • Lämna in ett intyg som berättigar till långvarig användning av taxi till FPA.
 • Om en person inom hälso- och sjukvården beställer din returresa behöver du inte intyget SV67.

Rätt att anlita bekant taxi

 • Vissa kundgrupper har möjlighet att anlita bekant taxi. Mer information om rätt att anlita bekant taxi https://www.kela.fi/web/sv/taxiresor
 • En förutsättning för att arrangera bekant taxi efter den 1.7.2018 är att det beställningsförmedlingsbolag som ordnar taxitransporter som ersätts av FPA kan anvisa kunden en standardtaxi.
 • Kontakta vår beställningscentral på numret 0800 306 600 i Södra Savolax för att anlita bekanta taxitransporter.
 • Om du redan har anlitat en bekant taxi kan du fortsätta med samma företagare även efter den 1.7.2018 förutsatt att företagaren är vår FPA-avtalspartner.
 • Om du letar efter en bekant taxi till dig själv ska du kontakta vår FPA-beställningstjänst (numren ovan).

Vanliga frågor om FPA-taxi

FPA återkoppling

Ge återkoppling här.

FPA återkoppling